ΥΠΑΡΧΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (eshop)

Εάν έχετε ήδη σε λειτουργία ένα ηλεκτρονικό κατάστημα:

– που λειτουργεί σε περιβάλλον wordpress και δεν θέλετε αλλαγές στις πληροφορίες των προϊόντων σας τότε δεν χρειάζεται να υπολογίσετε τα παρακάτω κόστη.

– που λειτουργεί σε διαφορετικό περιβάλλον από το wordpress όπως magento, drupal, shopify τότε θα χρειαστεί να υπολογίσετε κάποια από τα παρακάτω κόστη, ανάλογα με τις δυνατότητες που μας δινει το περιβάλλον που χρησιμοποιείται ήδη (ανάγκη ελέγχου).

ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (eshop)

Για ένα νέο ηλεκτρονικό κατάστημα υπάρχουν 3 τρόποι εισαγωγής προϊόντων:

Α) Η Μαζική Αυτόματη Εισαγωγή μέσω διασύνδεσης-γεφύρωσης του ERP που χρησιμοποιείτε,
Β) η Μαζική Χειροκίνητη Εισαγωγή μέσω πρότυπου Excel αρχείου και
Γ) η Μοναδιαία Χειροκίνητη Εισαγωγή.

Α) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέσω ERP

Διασυνδέουμε το ERP σύστημα διαχείρισης προϊόντων και αποθήκης που χρησιμοποιείτε με το e-shop σας, μέσω ενός «επιπρόσθετου» (plugin). Συνήθως η κατασκευάστρια εταιρεία του ERP μας προμηθεύει το αντίστοιχο plugin.

Αν δεν έχει κατασκευάστεί plugin από την κατασκευάστρια εταιρεία του ERP, απαιτείται ενδελεχής έρευνα αγοράς, προκειμένου να βρούμε τη βέλτιστη λύση που έχει δημιουργήσει η κοινότητα, με ισχυρή πιθανότητα μη εύρεσης αντίστοιχου plugin.

Αν δεν βρεθεί κάποια λύση για την ανωτέρω περίπτωση, η 360MTS μπορεί να κατασκευάσει ειδικό μοναδικό (custom) σύστημα επικοινωνίας του ERP με το E-shop, μόνο εάν το ERP μας προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας και αλληλεμετάδωσης δεδομένων.

ΑΓΟΡΑ PLUGIN: ανάλογα με την περίπτωση το κόστος αγοράς κυμαίνεται συνήθως από 700€ έως 2.000€ πλέον ετήσιου κόστου ανανέωσης
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ PLUGIN: 80€ ανά ημέρα εργασίας (μπορεί να μην απαιτηθεί)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PLUGIN: 120€ ανά ημέρα εργασίας

Το συνολικό κόστος μειώνεται όσο λιγότερη εργασία απαιτείται για την 360MTS.

+Η πιο γρήγορη λύση
+ Για πολλά προϊόντα – υπηρεσίες
– Οι τεχνικές δυνατότητες των ERPs συνήθως δεν μας δίνουν την ευχέρεια να εμφανίσουμε τις πληροφορίες των προϊόντων όπως θα θέλαμε 

Β) ΜΑΖΙΚΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ μέσω EXCEL

Μαζική εισάγωγή προϊόντων στο e-shop μέσω ανεβάσματος (upload) συγκεκριμένου αρχείου excel που περιέχει δομημένα όλες τις πληροφορίες που αφορούν το κάθε προϊόν.  Απαιτείται η αγορά συγκεκριμένου plugin, το οποίο και μας ορίζει τις προδιαγραφές του αρχείου excel, η ευλαβική τήρηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και γρήγορη εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

ΑΓΟΡΑ PLUGIN: 120€ εφάπαξ+ Ετήσιο κόστος ανανέωσης 80€/έτος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ EXCEL: 80€ ανά ημέρα εργασίας

Το συνολικό κόστος μειώνεται:
– Εάν δεν κατασκευάσει η 360MTS το excel και το προμηθεύσει ο πελάτης, τηρώντας ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές που θα ζητηθούν.
– Εάν το στήσιμων των σελίδων όλων των προϊόντων είναι ίδιο με το πρότυπο που θα συμφωνηθεί εξ αρχής και δεν απαιτηθεί καθόλου χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων στις σελίδες των προϊόντων. Σε άλλη περίπτωση το επιπλέον κόστος ανέρχεται στα 120€ ανά ημέρα εργασίας.

+Η πιο γρήγορη λύση μετά τη διασύνδεση μέσω ERP
+ Η πιο συνηθισμένη περίπτωση
+ Για λίγα ή αρκετά προϊόντα – υπηρεσίες
– Λεπτομερή εργασία για την εισαγωγή δεδομένων στο excel για την αποφυγή λαθών

Γ) ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χειροκίνητη εισαγωγή όλων των δεδομένων των προϊόντων και δημιουργία σελίδων ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων που θα εισαχθούν στο e-shop. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την 360MTS, είτε από τον πελάτη μέσω εκπαίδευσης, στην χρήση του διαχειριστικού. Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη και ο πελάτης κερδίζει σε αυτονομία και μείωση κόστους

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 80€ ανά ημέρα εργασίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 100€ για 4 ώρες

Το συνολικό κόστος μειώνεται:
– Εάν δεν απαιτηθεί καμία τεχνική υποστήριξη μετά την εκπαίδευση
– Εάν το στήσιμων των σελίδων όλων των προϊόντων είναι ίδιο με το πρότυπο που θα συμφωνηθεί εξ αρχής και δεν απαιτηθεί καθόλου χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων σε συγκεκριμένες σελίδες των προϊόντων. Σε άλλη περίπτωση το επιπλέον κόστος ανέρχεται στα 120€ ανά ημέρα εργασίας.

+ Για λίγα ή αρκετά προϊόντα – υπηρεσίες
– Η πιο αργή λύση