Περιοδικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του website και εκτέλεση των εργασιών:

– Αναβάθμιση Θέματος, Αναβάθμιση Plugins, Αναβάθμιση Woocommerce, Αναβάθμιση Wordpress, Εκκαθάριση Cache, Εκκαθάριση Σχολίων, Backups, Επαναφορά τελευταίου λειτουργικού edition σε περίπτωση προβλήματος

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται μέσω ενός αντιγράφου της ιστοσελίδας, ώστε όλες οι εργασίες να μην εφαρμόζονται κατευθείαν στην Live έκδοση.

Στις αναβαθμίσεις του θέματος θα πρέπει επίσης να ελέγχονται και οι custom λειτουργίες του site για να  σιγουρευτούμε ότι με τις νέες αναβαθμίσεις δεν θα προκληθεί πρόβλημα ή δυσλειτουργία στις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 320€/χρόνο max. 1.200€/χρόνο
ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 160€/χρόνο max. 600€/χρόνο
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 80€/χρόνο max. 200€/χρόνο

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε-SHOP & PORTAL

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 800€/χρόνο max. 1.600€/χρόνο
ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 400€/χρόνο max. 1.000€/χρόνο
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 200€/χρόνο max. 500€/χρόνο