Συνεχής διαρκή υποστήριξη μέσω e-mail καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 11:00 έως τις 14:00. Η επίλυση των ζητημάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της 360MTS, βάση του συμφωνημένου τιμοκαταλόγου εργασιών, ενώ το κόστος θα είναι δωρεάν και η λύση άμεση μόνο εάν η υπαιτιότητα είναι της 360MTS.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 320€/χρόνο max. 1.200€/χρόνο
ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 160€/χρόνο max. 600€/χρόνο
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 80€/χρόνο max. 200€/χρόνο

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε-SHOP & PORTAL

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 800€/χρόνο max. 1.600€/χρόνο
ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 400€/χρόνο max. 1.000€/χρόνο
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: min. 200€/χρόνο max. 500€/χρόνο