Ο όρος SEO είναι συντομογραφία του “Search Engine Optimization” και αποτελεί τη διαδικασία της προσέλκυσης επισκεψιμότητας μέσω των «οργανικών» (organic) ή «δωρεάν» (free) αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μηχανές αναζήτησης, όπως η Google. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτούνται βασικές ενέργειες στο στήσιμο του site, συνεχείς και καθημερινές ενέργειες και βελτιστοποιήσεις. Οι βασικές ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου η νέα ιστοσελίδα να φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο είναι οι εξής:

BASIC SEO

GOOGLE SEARCH CONSOLE + SITEMAP

Εγγραφή της εταιρείας στην υπηρεσία της Google Search Console και εισαγωγή και παραμετροποίηση αντίστοιχου plugin για τη δημιουργία sitemap και την υποβοήθηση των μηχανών αναζήτησης.

YOAST PLUGIN

Εισαγωγή της απλής έκδοσης και παραμετροποίηση του εντός των βασικών σελίδων (όχι των προϊόντων)

PREMIUM SEO

Επιπρόσθετα των ανωτέρω:

DEAD LINKS- URLS

Εύρεση και αντικατάσταση όλων των dead links για να μην οδηγούνται οι χρήστες σε σελίδες σφάλματος. Εύρεση των links τα οποία ενώ είναι ενεργά στο παλιό site, δεν θα οδηγούν πουθενά μετά την μεταφορά του στο νέο site και αναδρομολόγηση των links αυτών σε ενεργές σελίδες.

YOAST PRO PLUGIN

Εισαγωγή της PRO έκδοσης του plugin που μας δίνει τις εξής δυνατότητες διαχείρισης του SEO:

– Παραμετροποίηση της προβολής του e-shop μας στις οργανικές αναζητήσεις.

– Καταχώρηση πολλαπλών keywords στις οργανικές αναζητήσεις.

– Παραμετροποίηση της προβολής των κοινοποιήσεων στο facebook και το twitter.

ADVANCED SEO

Επιπρόσθετα των ανωτέρω:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η1 Η2 TAGS

Παραμετροποίηση των τίτλων και υποτίτλων της κάθε σελίδας με συγκεκριμένη δομή έτσι ώστε να παρέχονται στις μηχανές αναζήτησης, όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την εκάστοτε σελίδα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την βέλτιστη προβολή των σελίδων στις οργανικές αναζητήσεις.

YOAST PRO PLUGIN για τις σελίδες των προϊόντων

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με τη SEO πρακτική οι περιγραφές των προϊόντων οφείλουν να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

– Minimum 300 λέξεις ανά σελίδα με keywords σχετικά με το αντικείμενο πώλησης

– 150 χαρακτήρες περιγραφή (meta description) ανά σελίδα που να μπορεί να αντιστοιχηθεί με τον τίτλο στο YOAST και τα slugs

– Χρήση hyperlinks